Ny hjemmeseide kommer!

Elektromontørenes Fagforening Hedmark og Oppland er i gang med å utarbeide ny hjemmeside for fagforeningen. Vi holder på med dette arbeidet en tid fremover. Vennligst følg med når siden er ferdig!