Hvorfor velger så mange EL og IT Forbundet?

Fordi vi:

 • Jobber kontinuerlig for å bedre lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene, og kjemper mot sosial dumping.
 • Er en del av LO,  som i den nyere tid har kjempet fram en god sykelønnsordning, AFP, 5 ukers ferie, økt skattefradrag for fagforeningskontingent, og mye mer.
 • Arbeider for å styrke Arbeidsmiljøloven (AML), og står imot høyresidens konstante angrep på den.
 • Arbeider for å sikre gode arbeidstidsordninger.
 • Bistår våre medlemmer ved oppsigelsessaker og andre arbeidsrettstvister uten kostnad.
 • Utdanner, kurser og støtter våre tillitsvalgte, og støtter opp om de i krevende saker.
 • Har et landsdekkende godt utbygd organisasjonsapparat med fast ansatte i distrikter og fagforeninger lokalt.
 • Arbeider for gode pensjonsrettigheter for våre medlemmer, både gjennom tariffavtale og folketrygden.
 • Arbeider for å ivareta fagene gjennom fagplaner, etterutdanning og lovgivning.
 • Gir god informasjon til våre tillitsvalgte og medlemmer gjennom fagblad, web og e-post.
 • Arbeider aktivt politisk for å påvirke de som tar beslutninger i kommuner, fylker og på Stortinget.
 • Gjennom LO-favør har gode og rimelige kollektive forsikringsordninger, de beste lånerentene, og andre fordeler for medlemmene.

Bli medlem

Vi arbeider kontinuerlig for å sikre og forbedre lønns- og arbeidsvilkårene for våre medlemmer.

Søk på siden