LOfavør – Forsikringer og fordeler for ditt medlemskap

Gjennom vår tilslutning til LO, tilbyr vi en rekke forsikringsordninger til medlemmene via LOfavør.

Det er et utvalg i LO, hvor vi også er representert, som avgjør hvilke forsikringsordninger som skal tilbys medlemmene, og hvilke vilkår som skal gjelde.

LO har inngått en avtale med Sparebank 1, som ivaretar forsikringene for oss.

Sparebank 1 Midt-Norge har en egen side med informasjon om fordelene til LO-medlemmer.

Rimelige forsikringer

Det er to årsaker til at forsikringspremien er så lav: Vi administrerer forsikringene innad i organisasjonen (premieinnbetaling og ajourhold av forsikringstakere), og siden forsikringene gjelder så mange, får vi også en gunstig pris.

Våre forsikringsordninger

Som medlem i EL og IT Forbundet har man følgende obligatoriske forsikringsordninger:

  • Kollektiv hjem med toppsikring (innbo- og løsøreforsikring)
  • Reiseforsikring med toppsikring
  • Grunnforsikring
  • Uføre- og ektefelleforsikring

Uføre og ektefelleforsikringen og reiseforsikringen er det mulig å reservere seg mot ved innmelding. Innbo- og grunnforsikringen er knyttet til ditt medlemskap i EL og IT-forbundet.
Det finnes andre individuelle LOfavør-forsikringer som den enkelte kan kontakte Sparebank 1 for å inngå avtale om. Premien for disse betales direkte til Sparebank 1.

På forbundets hjemmesider finner du prisen på våre forsikringsordninger. Du kan finne flere detaljer i vår brosjyre, både om forsikringene og andre LOfavør-fordeler.

Er du allerede medlem? Sjekk ut LOfavør-appen for en lett tilgjengelig oversikt over dine fordeler og forsikringer.

LOfavør tilbyr gunstige fordeler på banktjenester, lånevilkår, strøm, telefoni, bredbånd, reiser, eiendomsmegling, advokatbistand, drivstoff, hoteller og mye mer.

Du finner detaljert informasjon om alle disse tilbudene og fordelene på hjemmesidene til LOfavør:

Med LOfavør-appen har du alltid medlemskapet og fordelene lett tilgjengelig.

I appen finner du:
– Ditt medlemsnummer
– Digitalt medlemskort
– Digitalt reiseforsikringsbevis
– Kontaktinformasjon til ditt forbund
– Nyheter og informasjon om aktuelle fordeler

Søk på siden