EL og IT Forbundet Distrikt Trøndelag

EL og IT Forbundet Distrikt Trøndelag leier kontor hos Elektroarbeidernes Fagforening Trøndelag på Nygaardsvoldheimen i Trondheim.

Postadresse: Postboks 9225, 7424 Trondheim
Besøskadresse: Smistadvegen 42, 7026 Trondheim
Telefon: 72 59 62 00
E-post: firmapost@elogitt.no

Org.nr: NO 980 817 598

Distriktets ansatte på Nygaardsvoldheimen og Levanger

Randi Vingen
Kontorsekretær
Telefon: +47 72 59 62 00
Kim Olav Johansen
Distriktsleder
Telefon: +47 48 09 17 60
Anders Fornes Berg
Distriktssekretær
Telefon: +47 481 61 643

Søk på siden